Giới Thiệu

Giới thiệu về logo Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên:

LOGO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN Ý YÊN gồm hai đường tròn đồng tâm. Giữa hai vòng tròng 1/2 trên là tên của bệnh viện, 1/2 dưới là hình 2 bông lúa. Ý Yên là vùng quê chủ yếu là SX nông nghiệp nuôi dưỡng con người và nguồn lực xây dựng Bệnh viện là nền nông nghiệp huyện nhà; phía dưới là số 1955 là năm thành lập của Bệnh viện.

Trong lòng vòng tròn là hai hình ảnh: Tượng đại Y Tôn HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG và hình ảnh Chim Đại Bàng đang bay ( cũng là cánh diều, cũng là hai chữ Y lồng ); trên hai cánh chim là chữ Đức, Tài; thân chim là chữ Trọng( là trọng, cẩn trọng,trọng thị, quý trọng, tôn trọng……….)

Hình tượng tượng Đại Y Tôn HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, là cụ tổ ngành Y. Tượng bằng đồng nguyên chất(4,5 tấn). Được an vị tại mặt tiền nơi đắc địa của Bệnh Viện. Hình tượng cụ ngồi đôn hậu trên tảng đá đỉnh núi Voi quê hương cụ sau khi đi lấy thuốc về. Một tay cụ cầm chiếc gậy trúc( biểu hiện cho y học cổ truyền), tay trên để quyển sách mở (biểu hiện cho tổng kết kinh nghiệm). Tảng đá cụ ngổi là cách điệu hình con rùa và cũng là cách điệu hình con rùa và cũng là cách điệu hình cánh diều( thủa sinh thời cụ rất thích thả diều, có một lần cụ thả diều và truyền rằng:”diều rơi ở đâu thì sau này an táng cụ tại đấy”, diều đã rơi ở xã Sơn Trung, còn nơi lưu niệm ở xã Sơn Quang quê cụ).
Hình tượng chim đại bàng đang bay:
* Là hình tượng cụ: Cụ là chim đầu đàn, là cụ Tổ có đức có tài cẩn trọng trong nghề. Cụ là người trọng đức, trọng tài, trọng thị…… được nhiều thế hệ ngành Y, người bệnh, người nhà người bệnh, nhân dân quý trọng, tôn trọng. Cụ cũng răn những người thầy thuốc phải có đức, có tài và cẩn trọng trong nghề.
* Là hình tượng Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên: Như cánh chim không mỏi bay giữa trời quê hương, đang bay lên. Phải rèn đức, luyện tài, cẩn trọng trong nghề, trọng thị để được nhân dân quý trọng, tôn trọng.
* Hình tượng cánh chim cũng là hình tượng cánh diều mà cụ Tổ ngành Y yêu thích.
* Hình tượng cánh chim cũng là hai chữ Y( viết tắt của Ý Yên).

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Huyện Ý Yên