THƯ MỜI BÁO GIÁ

THƯ MỜI BÁO GIÁ THIẾT BỊ Ý YÊN

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua thiết bị y tế chuyên dùng của Trung tâm y tế huyện Ý Yên
Trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị quý công ty báo giá các trang thiết bị y tế có Model, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ  và
phân nhóm theo danh mục sau về khoa Dược Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 16 tháng 09 năm 2021.