THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các quý công ty có năng lực cung cấp vật tư y tế ,

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm y tế huyện Ý Yên

trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị quý công ty báo giá các vật tư y tế có quy cách, xuất xứ , đặc tính kỹ thuật và phân nhóm danh mục sau về khoa Dược Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 07/04/20221 THƯ MỜI BÁO GIÁ 1 THƯ MỜI BÁO GIÁ