THƯ MỜI BÁO GIÁ HOÁ CHẤT VẬT TƯ XÉT NGHIỆM

THƯ MỜI BÁO GIÁ HOÁ CHẤT VẬT TƯ XÉT NGHIỆM

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua Hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng 12 tháng  của Trung tâm y tế huyện Ý Yên
Trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị quý công ty báo giá hóa chất , vật tư xét nghiệm có tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ  và
phân nhóm theo danh mục sau và gửi về Khoa Dược Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 16/08/2022: