THƯ MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

THƯ MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua vật tư  y tế tiêu hao sử dụng 12 tháng từ năm 2022 đến năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Ý Yên
Trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị các quý công ty báo giá vật tư  y tế tiêu hao có tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ , phân nhóm
 theo danh mục sau gửi về Khoa Dược Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 16/08/2022: