THƯ MỜI BÁO GIÁ VỊ THUỐC VÀ DƯỢC LIỆU CỔ TRUYỀN

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua vị thuốc và dược liệu cổ truyền sử dụng 12 tháng của  Trung tâm y tế huyện Ý Yên
Trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị  các quý công ty có năng lực cung cấp vị thuốc và dược liệu y học cổ truyền gửi báo giá các
vị thuốc và dược liệu cổ truyền có tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ  và phân nhóm theo danh mục sau gửi về Khoa Dược
Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 16/08/2022:

1 THƯ MỜI BÁO GIÁ ĐÔNG DƯỢC