THƯ MỜI BÁO GIÁ

Trung tâm y tế huyện Ý Yên đề nghị quý công ty có cung cấp Test nhanh xét nghiệm Covid-19 có tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ và phân nhóm theo danh mục sau về khoa Dược Trung tâm y tế huyện Ý Yên trước ngày 25/08/2021 .

Trân trọng thông báo [THƯ MỜI BÁO GIÁ LẦN 2