THƯ MỜI QUAN TÂM

Trung tâm y tế huyện Ý Yên  hiện đang có nhu cầu thuê tổ chức có chức nằng thẩm định giá xác định giá tài sản là vật tư hàng hóa làm căn cứ xác định giá dự toán của gói thầu Mua vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm y tế huyện Ý YênTHƯ MỜI QUAN TÂM